Menu •Karry's Home• TFBOYS Vương Tuấn Khải's Vietnamese Fanpage

[KsH][Show] Cao năng thiếu niên đoàn 1 (Full) (14 video - 0 phim)

Cập nhật mới nhất 02/03/2019 17:34

#Givemefive_KarryWang
#CaoNăng_ThiếuNiênĐoàn
Brought to you by Karry's Home
Ghé thăm Karry's Home để cập nhật tin tức: https://www.facebook.com/wangjunkaivn/

[Cao năng 1][Vietsub][Full HD] Tập 11: Tiết biểu diễn - Tìm kiếm kẻ có điện thoại chứa mầm độc trà trộn trong đoàn thiếu niên

4209

Translator: Nina, Jun, Rita, Alex Timer: Nina, Bánh, MeoMeo, Lam, Đô Đô, Ngân, TrC Typesetter: Nina, MeoMeo Editor: Nina Encoder: MeoMeo Thiết kế bìa: Kiyomi Brought to you by Karry's Home Subbing team! Fullsize bìa: http://imgur.com/Kavu9Tv #Givemefive_KarryWang #CaoNăng_ThiếuNiênĐoàn > Fanpage: https://www.facebook.com/wangjunkaivn/ > Weibo: http://www.weibo.com/u/5157056751?topnav=1&wvr=6&topsug=1 > Youtube:https://www.youtube.com/user/karryshome DO NOT TAKE OUT || KHÔNG ĐƯỢC ĐEM RA NGOÀI Theo dõi Karry's Home fanpage hoặc youtube để cập nhật thông tin nhanh nhất.

[Cao năng 1][Vietsub][Full HD] Tập 12 (Tập cuối): Tiết MV của chúng ta

4613

Translator: Nina, Jun, Sam, Alex Timer: Nina, MeoMeo, Lam, Ngân, TrC Typesetter: Nina, MeoMeo Editor: Nina Encoder: MeoMeo Thiết kế bìa: Kiyomi Brought to you by Karry's Home Subbing team! Fullsize bìa: http://imgur.com/fEVhZ8R #Givemefive_KarryWang #CaoNăng_ThiếuNiênĐoàn > Fanpage: https://www.facebook.com/wangjunkaivn/ > Weibo: http://www.weibo.com/u/5157056751?topnav=1&wvr=6&topsug=1 > Youtube:https://www.youtube.com/user/karryshome DO NOT TAKE OUT || KHÔNG ĐƯỢC ĐEM RA NGOÀI Theo dõi Karry's Home fanpage hoặc youtube để cập nhật thông tin nhanh nhất.

[Cao năng 1][Vietsub][Full HD] Tập 5: Tiết học văn hóa dân tộc - Đua thuyền rồng

4702

Translator: Nina, Jun, Rita, Alex Timer: Bánh , MeoMeo, Lam, Đô Đô, MyMy, TrC Typesetter: MeoMeo Editor + Encoder: Nina Thiết kế bìa: Kiyomi Brought to you by Karry's Home Subbing team! Fullsize bìa: http://imgur.com/a/VmRXn #Givemefive_KarryWang #CaoNăng_ThiếuNiênĐoàn > Fanpage: https://www.facebook.com/wangjunkaivn/ > Weibo: http://www.weibo.com/u/5157056751?topnav=1&wvr=6&topsug=1 > Youtube:https://www.youtube.com/user/karryshome DO NOT TAKE OUT || KHÔNG ĐƯỢC ĐEM RA NGOÀI Theo dõi Karry's Home fanpage hoặc youtube để cập nhật thông tin nhanh nhất.

[Cao năng 1][Vietsub][Full HD] Tập 10: Tiết động vật hoang dã - Đại chiến đặt tên cho Koala

4209

Translator: Nina, Jun, Rita, Alex Timer: Nina, Bánh, MeoMeo, Lam, Đô Đô, Ngân, TrC Typesetter: MeoMeo Editor + Encoder: Nina Thiết kế bìa: Kiyomi Brought to you by Karry's Home Subbing team! Fullsize bìa: http://imgur.com/a/LZ13n #Givemefive_KarryWang #CaoNăng_ThiếuNiênĐoàn > Fanpage: https://www.facebook.com/wangjunkaivn/ > Weibo: http://www.weibo.com/u/5157056751?topnav=1&wvr=6&topsug=1 > Youtube:https://www.youtube.com/user/karryshome DO NOT TAKE OUT || KHÔNG ĐƯỢC ĐEM RA NGOÀI Theo dõi Karry's Home fanpage hoặc youtube để cập nhật thông tin nhanh nhất.

[Cao năng 1][Vietsub][Full HD] Tập 6: Tiết học điện ảnh - Thực hiện nhiệm vụ Bingo

4209

Translator: Nina, Jun, Rita, Chảo, Alex Timer: Nina, Bánh, MeoMeo, Lam, Đô Đô, MyMy, Ngân Typesetter: Nina, MeoMeo Editor + Encoder: Nina Thiết kế bìa: Kiyomi Brought to you by Karry's Home Subbing team! Fullsize bìa: http://imgur.com/a/dR14C #Givemefive_KarryWang #CaoNăng_ThiếuNiênĐoàn > Fanpage: https://www.facebook.com/wangjunkaivn/ > Weibo: http://www.weibo.com/u/5157056751?topnav=1&wvr=6&topsug=1 > Youtube:https://www.youtube.com/user/karryshome DO NOT TAKE OUT || KHÔNG ĐƯỢC ĐEM RA NGOÀI Theo dõi Karry's Home fanpage hoặc youtube để cập nhật thông tin nhanh nhất.

[Cao năng 1][Vietsub][Full HD] Tập 8: Tiết học hỗ trợ siêu thời không

4209

Translator: Nina, Jun, Rita, Chảo, Alex Timer: Nina, Bánh, MeoMeo, Lam, Đô Đô, MyMy, Ngân, TrC Typesetter: Nina, MeoMeo Editor + Encoder: Nina Thiết kế bìa: Kiyomi Brought to you by Karry's Home Subbing team! Fullsize bìa: http://imgur.com/a/r1Njg #Givemefive_KarryWang #CaoNăng_ThiếuNiênĐoàn > Fanpage: https://www.facebook.com/wangjunkaivn/ > Weibo: http://www.weibo.com/u/5157056751?topnav=1&wvr=6&topsug=1 > Youtube:https://www.youtube.com/user/karryshome DO NOT TAKE OUT || KHÔNG ĐƯỢC ĐEM RA NGOÀI Theo dõi Karry's Home fanpage hoặc youtube để cập nhật thông tin nhanh nhất.

[Cao năng 1][Vietsub][Full HD] Tập 1: Các huynh đệ một ngày làm công tại Ô trấn

4209

Translator: Nina, Jun, Rita, Chảo, Alex Timer: Bánh , Ngân, MeoMeo, Lam, Đô Đô, MyMy, TrC Typesetter: MeoMeo, Nina Encoder: Nina Thiết kế bìa: Kiyomi Brought to you by Karry's Home Subbing team! #Givemefive_KarryWang #CaoNăng_ThiếuNiênĐoàn > Fanpage: https://www.facebook.com/wangjunkaivn/ > Weibo: http://www.weibo.com/u/5157056751?topnav=1&wvr=6&topsug=1 > Youtube:https://www.youtube.com/user/karryshome DO NOT TAKE OUT || KHÔNG ĐƯỢC ĐEM RA NGOÀI Theo dõi Karry's Home fanpage hoặc youtube để cập nhật thông tin nhanh nhất.

[Cao năng 1][Vietsub][Full HD] Tập 4: Cùng các thiếu niên học các kỹ năng cần thiết trong tiết học mỹ thực (nấu ăn)

4209

Translator: Nina, Jun, Rita, Chảo, Alex Timer: Nina, Bánh , MeoMeo, Lam, Đô Đô, MyMy, TrC Typesetter: Nina, MeoMeo Editor + Encoder: Nina Thiết kế bìa: Kiyomi Brought to you by Karry's Home Subbing team! Fullsize bìa: http://imgur.com/a/qBPpf #Givemefive_KarryWang #CaoNăng_ThiếuNiênĐoàn > Fanpage: https://www.facebook.com/wangjunkaivn/ > Weibo: http://www.weibo.com/u/5157056751?topnav=1&wvr=6&topsug=1 > Youtube:https://www.youtube.com/user/karryshome DO NOT TAKE OUT || KHÔNG ĐƯỢC ĐEM RA NGOÀI Theo dõi Karry's Home fanpage hoặc youtube để cập nhật thông tin nhanh nhất.

[Cao năng 1][Vietsub][Full HD] Những cảnh không công chiếu trong

4209

Translator: Nina, Alex, Joel Timer: Nina, MeoMeo, Ngân Typesetter: MeoMeo Editor: Nina Encoder: MeoMeo Brought to you by Karry's Home Subbing team! #Givemefive_KarryWang #CaoNăng_ThiếuNiênĐoàn

[Cao năng 1][Vietsub][Full HD] Tập 9: Tiết hoạt động ngoài trời - Đại chiến Bingo trong công viên

4209

Translator: Nina, Jun, Rita, Chảo, Alex Timer: Nina, Bánh, MeoMeo, Lam, Đô Đô, MyMy, Ngân, TrC Typesetter: MeoMeo Editor + Encoder: Nina Thiết kế bìa: Kiyomi Brought to you by Karry's Home Subbing team! Fullsize bìa: http://imgur.com/a/4X4sT #Givemefive_KarryWang #CaoNăng_ThiếuNiênĐoàn > Fanpage: https://www.facebook.com/wangjunkaivn/ > Weibo: http://www.weibo.com/u/5157056751?topnav=1&wvr=6&topsug=1 > Youtube:https://www.youtube.com/user/karryshome DO NOT TAKE OUT || KHÔNG ĐƯỢC ĐEM RA NGOÀI Theo dõi Karry's Home fanpage hoặc youtube để cập nhật thông tin nhanh nhất.

[Cao năng 1][Vietsub][Full HD] Tập 2: Thử thách leo tháp và tiết học sinh tồn trên đảo hoang

4209

Translator: Nina, Jun, Rita, Chảo, Alex Timer: Bánh , Ngân, Meomeo, Lam, Đô Đô, MyMy, TrC, Nina Typesetter: Meomeo Editor: Nina Encoder: Nina Thiết kế bìa: Kiyomi Brought to you by Karry's Home Subbing team! Fullsize bìa: http://imgur.com/a/eKgF3 #Givemefive_KarryWang #CaoNăng_ThiếuNiênĐoàn > Fanpage: https://www.facebook.com/wangjunkaivn/ > Weibo: http://www.weibo.com/u/5157056751?topnav=1&wvr=6&topsug=1 > Youtube:https://www.youtube.com/user/karryshome DO NOT TAKE OUT || KHÔNG ĐƯỢC ĐEM RA NGOÀI Theo dõi Karry's Home fanpage hoặc youtube để cập nhật thông tin nhanh nhất.

[Cao năng 1][Vietsub][Full HD] Tập 3: Đại hội thể thao dưới ánh nắng, cùng các thanh niên nhiệt huyết trải qua một ngày đáng nhớ <3

4209

Translator: Nina, Jun, Rita, Chảo, Alex Timer: Bánh , Ngân, MeoMeo, Lam, Đô Đô, MyMy, TrC Typesetter: MeoMeo, Bánh, Nina Editor + Encoder: Nina Thiết kế bìa: Kiyomi Brought to you by Karry's Home Subbing team! Fullsize bìa: http://imgur.com/a/qrqgl #Givemefive_KarryWang #CaoNăng_ThiếuNiênĐoàn > Fanpage: https://www.facebook.com/wangjunkaivn/ > Weibo: http://www.weibo.com/u/5157056751?topnav=1&wvr=6&topsug=1 > Youtube:https://www.youtube.com/user/karryshome DO NOT TAKE OUT || KHÔNG ĐƯỢC ĐEM RA NGOÀI Theo dõi Karry's Home fanpage hoặc youtube để cập nhật thông tin nhanh nhất.

[Cao năng 1][Vietsub][Full HD] Trailer Cao năng thiếu niên đoàn mùa 1

858

[KsH][Cao năng ss1] Full Trailer Cao năng thiếu niên đoàn mùa 1 Translator: Rita, Alex, Jun, Nina Timer:Bánh, MeoMeo, Ngân, Nina Typesetter: MeoMeo, Nina Encoder: Nina #Givemefive_KarryWang #CaoNăng_ThiếuNiênĐoàn > Fanpage: https://www.facebook.com/wangjunkaivn/ > Weibo: http://www.weibo.com/u/5157056751?topnav=1&wvr=6&topsug=1 > Youtube:https://www.youtube.com/user/karryshome DO NOT TAKE OUT || KHÔNG ĐƯỢC ĐEM RA NGOÀI Theo dõi Karry's Home fanpage hoặc youtube để cập nhật thông tin nhanh nhất.

[Cao năng 1][Vietsub][Full HD] Tập 7: Tiết học nhiệm vụ cao năng - 6 hạng mục thử thách

4209

Translator: Nina, Jun, Chảo, Alex Timer: Bánh, MeoMeo, Lam, Đô Đô, MyMy, Ngân, TrC Typesetter: MeoMeo Editor + Encoder: Nina Thiết kế bìa: Kiyomi Brought to you by Karry's Home Subbing team! Fullsize bìa: http://imgur.com/a/YuJir #Givemefive_KarryWang #CaoNăng_ThiếuNiênĐoàn > Fanpage: https://www.facebook.com/wangjunkaivn/ > Weibo: http://www.weibo.com/u/5157056751?topnav=1&wvr=6&topsug=1 > Youtube:https://www.youtube.com/user/karryshome DO NOT TAKE OUT || KHÔNG ĐƯỢC ĐEM RA NGOÀI Theo dõi Karry's Home fanpage hoặc youtube để cập nhật thông tin nhanh nhất.