Menu •Karry's Home• TFBOYS Vương Tuấn Khải's Vietnamese Fanpage

[KsH][Show] Cao năng thiếu niên đoàn 2 (Chưa chiếu) (20 video - 0 phim)

Cập nhật mới nhất 02/03/2019 17:34

#Givemefive_KarryWang
#CaoNăng_ThiếuNiênĐoàn

[Cao năng 2][Vietsub][Cảnh chưa chiếu] Tập 2: (1) Trò chơi đếm số - Tiểu Khải nhanh nhẹ và trí nhớ cực tốt

4209

Vtrans: Nina Time: Táo Typeset + Encode: Bánh #Givemefive_KarryWang #CaoNăng_ThiếuNiênĐoàn > Fanpage: https://www.facebook.com/wangjunkaivn/ > Weibo: http://www.weibo.com/u/5157056751?topnav=1&wvr=6&topsug=1 > Youtube:https://www.youtube.com/user/karryshome

[Cao năng 2][Cảnh chưa chiếu] Tập 4: (4) Mèo con được Đại Lục đút ăn bánh chung

4209

#Givemefive_KarryWang #CaoNăng_ThiếuNiênĐoàn > Fanpage: https://www.facebook.com/wangjunkaivn/ > Weibo: http://www.weibo.com/u/5157056751?topnav=1&wvr=6&topsug=1 > Youtube:https://www.youtube.com/user/karryshome

[Cao năng 2][Vietsub][Cảnh chưa chiếu] Tập 3: (1) Cảnh giường chiếu thân mật của Tiểu Khải và Tiểu Đổng

4209

Vtrans: Nina Sub: Bánh #Givemefive_KarryWang #CaoNăng_ThiếuNiênĐoàn > Fanpage: https://www.facebook.com/wangjunkaivn/ > Weibo: http://www.weibo.com/u/5157056751?topnav=1&wvr=6&topsug=1 > Youtube:https://www.youtube.com/user/karryshome

[Cao năng 2][Vietsub][Cảnh chưa chiếu] Tập 5: (2) Khải meo thích thú với máy dự báo chỉ hiện đầu + Khải mặt nạ siêu cưng

4209

Vietsub: Nina #Givemefive_KarryWang #CaoNăng_ThiếuNiênĐoàn > Fanpage: https://www.facebook.com/wangjunkaivn/ > Weibo: http://www.weibo.com/u/5157056751?topnav=1&wvr=6&topsug=1 > Youtube:https://www.youtube.com/user/karryshome

[Cao năng 2][Vietsub][Cảnh chưa chiếu] Tập 3: (6) Khải Khải múa tay, nhún nhảy cùng các chị gái

4209

Vtrans: Nina Time: Syl #Givemefive_KarryWang #CaoNăng_ThiếuNiênĐoàn > Fanpage: https://www.facebook.com/wangjunkaivn/ > Weibo: http://www.weibo.com/u/5157056751?topnav=1&wvr=6&topsug=1 > Youtube:https://www.youtube.com/user/karryshome

[Cao năng 2][Vietsub][Cảnh chưa chiếu] Tập 5: (1) Phân đoạn đưa tin dự báo thời tiết của Khải Khải

4209

Vtrans: Nina, Alex Time: Lam, Nina Encode: Nina #Givemefive_KarryWang #CaoNăng_ThiếuNiênĐoàn > Fanpage: https://www.facebook.com/wangjunkaivn/ > Weibo: http://www.weibo.com/u/5157056751?topnav=1&wvr=6&topsug=1 > Youtube:https://www.youtube.com/user/karryshome

[Cao năng 2][Vietsub][Cảnh chưa chiếu] Tập 6: Trai Trùng Khánh chính hiệu

4209

Vietsub: Nina #Givemefive_KarryWang #CaoNăng_ThiếuNiênĐoàn > Fanpage: https://www.facebook.com/wangjunkaivn/ > Weibo: http://www.weibo.com/u/5157056751?topnav=1&wvr=6&topsug=1 > Youtube:https://www.youtube.com/user/karryshome

[Cao năng 2][Vietsub][Cảnh chưa chiếu] Tập 4: (2) Khải ca ca cưng nựng bé con Rina

Vtrans: Nina Time: Kim #Givemefive_KarryWang #CaoNăng_ThiếuNiênĐoàn > Fanpage: https://www.facebook.com/wangjunkaivn/ > Weibo: http://www.weibo.com/u/5157056751?topnav=1&wvr=6&topsug=1 > Youtube:https://www.youtube.com/user/karryshome

[Cao năng 2][Vietsub][Cảnh chưa chiếu] Tập 4: (1) Phân đoạn đoán ca khúc

Vtrans: Alex Time: Kim Encode: Nina #Givemefive_KarryWang #CaoNăng_ThiếuNiênĐoàn > Fanpage: https://www.facebook.com/wangjunkaivn/ > Weibo: http://www.weibo.com/u/5157056751?topnav=1&wvr=6&topsug=1 > Youtube:https://www.youtube.com/user/karryshome

[Cao năng 2][Vietsub][Cảnh chưa chiếu] Tập 3: (4) Kim Hoa bất ngờ tỏ tình với Tuấn Khải "Tôi thích bạn"

Vtrans: Nina Time: Bánh, Táo Typeset + Encode: Bánh #Givemefive_KarryWang #CaoNăng_ThiếuNiênĐoàn > Fanpage: https://www.facebook.com/wangjunkaivn/ > Weibo: http://www.weibo.com/u/5157056751?topnav=1&wvr=6&topsug=1 > Youtube:https://www.youtube.com/user/karryshome

[Cao năng 2][Cảnh chưa chiếu] Tập 4: (3) Thời gian học tiếng Mông Cổ của Khải Boss đến rồi đây ~

4209

#Givemefive_KarryWang #CaoNăng_ThiếuNiênĐoàn > Fanpage: https://www.facebook.com/wangjunkaivn/ > Weibo: http://www.weibo.com/u/5157056751?topnav=1&wvr=6&topsug=1 > Youtube:https://www.youtube.com/user/karryshome

[Cao năng 2][Vietsub][Cảnh chưa chiếu] Tập 3: (3) Trò chơi lấy vòng hoa đội bạn đội lên Kim Hoa đội mình

4209

Vtrans: Nina Time: Bánh, Táo Typeset + Encode: Bánh #Givemefive_KarryWang #CaoNăng_ThiếuNiênĐoàn > Fanpage: https://www.facebook.com/wangjunkaivn/ > Weibo: http://www.weibo.com/u/5157056751?topnav=1&wvr=6&topsug=1 > Youtube:https://www.youtube.com/user/karryshome

[Cao năng 2][Vietsub][Cảnh chưa chiếu] Tập 3: (2) Trò chơi "Khiêng kiệu" với sự góp mặt của 2 anh em Đổng Khải

4209

Vtrans: Nina Time: Bánh, Táo Typeset + Encode: Bánh #CaoNăng_ThiếuNiênĐoàn #Givemefive_KarryWang > Fanpage: https://www.facebook.com/wangjunkaivn/ > Weibo: http://www.weibo.com/u/5157056751?topnav=1&wvr=6&topsug=1 > Youtube:https://www.youtube.com/user/karryshome

[Cao năng 2][Cảnh chưa chiếu] Tập 2: (2) Đổng Tử Kiện giúp đỡ Khải Khải trong quá trình chuẩn bị trước khi leo núi

4209

#Givemefive_KarryWang #CaoNăng_ThiếuNiênĐoàn > Fanpage: https://www.facebook.com/wangjunkaivn/ > Weibo: http://www.weibo.com/u/5157056751?topnav=1&wvr=6&topsug=1 > Youtube:https://www.youtube.com/user/karryshome

[Cao năng 2][Vietsub][Cảnh chưa chiếu] Tập 1: (5) Anh lính cứu hỏa vừa đàn vừa hát

4209

Vtrans: Nina Sub: Syl #Givemefive_KarryWang #CaoNăng_ThiếuNiênĐoàn > Fanpage: https://www.facebook.com/wangjunkaivn/ > Weibo: http://www.weibo.com/u/5157056751?topnav=1&wvr=6&topsug=1 > Youtube:https://www.youtube.com/user/karryshome

[Cao năng 2][Vietsub][Cảnh chưa chiếu] Tập 1: (4) Vương Tuấn Khải đá banh cực lợi hại và giọng cười ma mị :)))))

4209

Translator: Nina Timer: Ngân Typesetter + Encoder:Meomeo Brought to you by Karry's Home #Givemefive_KarryWang #CaoNăng_ThiếuNiênĐoàn > Fanpage: https://www.facebook.com/wangjunkaivn/ > Weibo: http://www.weibo.com/u/5157056751?topnav=1&wvr=6&topsug=1 > Youtube:https://www.youtube.com/user/karryshome

[Cao năng 2][Vietsub][Cảnh chưa chiếu] Tập 1: (3) Kiểm tra thành quả diễn tập của các thiếu niên cao năng

4209

Vtrans: Nina Time: Táo Typesetter + Encode: Nina Brought to you by Karry's Home #Givemefive_KarryWang #CaoNăng_ThiếuNiênĐoàn > Fanpage: https://www.facebook.com/wangjunkaivn/ > Weibo: http://www.weibo.com/u/5157056751?topnav=1&wvr=6&topsug=1 > Youtube:https://www.youtube.com/user/karryshome

[Cao năng 2][Vietsub][Cảnh chưa chiếu] Tập 1: (2) Toàn cảnh quá trình Khải tìm người thần bí và đối thoại vô cùng dây dưa của 2 người

Trans: Nina Time: Syl Typeset + Encode: Nina Brought to you by Karry's Home #Givemefive_KarryWang #CaoNăng_ThiếuNiênĐoàn > Fanpage: https://www.facebook.com/wangjunkaivn/ > Weibo: http://www.weibo.com/u/5157056751?topnav=1&wvr=6&topsug=1 > Youtube:https://www.youtube.com/user/karryshome

[Cao năng 2][Vietsub][Cảnh chưa chiếu] Tập 1: (1) Các cách giữ ấm và bài thơ "Cái gì cũng tốt" tự sáng tác của bé bi vàng chanh

4209

Translator: Nina Timer: Lam, Daisy Typesetter:Meomeo Encode: Meomeo Brought to you by Karry's Home #Givemefive_KarryWang #CaoNăng_ThiếuNiênĐoàn > Fanpage: https://www.facebook.com/wangjunkaivn/ > Weibo: http://www.weibo.com/u/5157056751?topnav=1&wvr=6&topsug=1 > Youtube:https://www.youtube.com/user/karryshome

[Cao năng 2][Vietsub][Cảnh chưa chiếu] Tập 3: (5) Khải Khải chỉ mãi ăn lên sóng, còn biến thành quân sư phân tích tình hình

Vtrans: Nina, Alex Time: Bánh, Lam Typeset + Encode: Bánh #Givemefive_KarryWang #CaoNăng_ThiếuNiênĐoàn > Fanpage: https://www.facebook.com/wangjunkaivn/ > Weibo: http://www.weibo.com/u/5157056751?topnav=1&wvr=6&topsug=1 > Youtube:https://www.youtube.com/user/karryshome