Menu •Karry's Home• TFBOYS Vương Tuấn Khải's Vietnamese Fanpage

[KsH][Show] Cao năng thiếu niên đoàn 2 (Full) (12 video - 0 phim)

Cập nhật mới nhất 02/03/2019 17:33

#Givemefive_KarryWang
#CaoNăng_ThiếuNiênĐoàn
Brought to you by Karry's Home
Ghé thăm Karry's Home để cập nhật tin tức: https://www.facebook.com/wangjunkaivn/

[Cao năng 2][Vietsub][Full HD] Full Trailer Cao năng thiếu niên đoàn mùa 2

4209

Vtrans: Nina Time: Azure Encode: Meomeo #Givemefive_KarryWang #CaoNăng_ThiếuNiênĐoàn > Fanpage: https://www.facebook.com/wangjunkaivn/ > Weibo: http://www.weibo.com/u/5157056751?topnav=1&wvr=6&topsug=1 > Youtube:https://www.youtube.com/user/karryshome

[Vietsub Full] 180714 Tập 12: Tìm kiếm người bạn cùng bàn và hồi ức mùa 2

4209

[Vietsub Full] 20180714 Tập 12 (Tập cuối): Tìm kiếm người bạn cùng bàn và hồi ức mùa 2 👉 MC: Vương Tuấn Khải 💙, Đổng Tử Kiện, Dương Tử, Trương Nhất Sơn 👉 Khách mời: Nhậm Gia Luân, Trương Tuyết Nghênh, Lý Tử Tuyền, Đinh Đinh, A Cát ---Karry's Home Subteam--- 👉 Translator: Nina, Alex, H, Hiu, Lynklyt, Rita, YYing, Sam, Yuan, Bắp, Julli 👉 Timer: Bánh, Azure, Pearl, Gà con, Lam, Thư, Tiểu Hàn, Liinz, Cà, La, Kaihong, HP, Jolie, Ngân, Pu, Mỏng, Đô Đô, Cam 👉 Typesetter: Meomeo, Bánh, Táo 👉 Editor: Nina, Meomeo 👉 Encoder: Meomeo

[Cao năng 2][Vietsub][Full HD] Tập 7: Hành trình Phật Sơn - Sư vương tranh bá

4209

Translator: Nina, Alex, H, Rita, Julli, Sam, Yuan, Junni, Bắp Timer: Syl, Ngân, Azure, Pearl, Cà, Táo, Đô Đô, Cam, Kim, Gà con, HP, Lam Typesetter: Táo, Nina Editor: Nina Encode: Táo Designer: Ryn > Fanpage: https://www.facebook.com/wangjunkaivn/ > Weibo: http://www.weibo.com/u/5157056751?topnav=1&wvr=6&topsug=1 > Youtube:https://www.youtube.com/user/karryshome

[Cao năng 2][Vietsub][Full HD] Tập 5: Con đường thăng tiến "làm người dẫn chương trình" của cao năng vườn trường

4209

Translators: Nina, Alex, H, Rita, Julli, Hanie, Sam, Yuan, Junni Timers: Bánh, Meomeo, Ngân, Azure, Pearl, Cà, Đô Đô, Syl, Kim, Gà con, Lam, Táo, Cam, HP Typesetters: Bánh, Táo Editors: Nina, Meomeo Encoder: Meomeo > Fanpage: https://www.facebook.com/wangjunkaivn/ > Weibo: http://www.weibo.com/u/5157056751?topnav=1&wvr=6&topsug=1 > Youtube:https://www.youtube.com/user/karryshome

[Cao năng 2][Vietsub][Full HD] Tập 3: Tìm kiếm những Kim Hoa xinh đẹp của thời đại mới

4209

Translator: Nina, Alex, Rita, Junni, Julli, Hanie, Sam, Yuan, Bắp Timer: Bánh, Meomeo, Ngân, Azure, Pearl, Đô Đô, Kim, HP, Gà con, Cam, Lam, Táo Typesetter: Meomeo, Bánh, Táo | Editor: Nina, Meomeo Encoder: Meomeo #Givemefive_KarryWang #CaoNăng_ThiếuNiênĐoàn > Fanpage: https://www.facebook.com/wangjunkaivn/ > Weibo: http://www.weibo.com/u/5157056751?topnav=1&wvr=6&topsug=1 > Youtube:https://www.youtube.com/user/karryshome

[Cao năng 2][Vietsub][Full HD] Tập 1: Sinh hoạt và tập luyện như các chiến sĩ PCCC

4209

Translator: Nina, Alex, H, Rita, Junni, Julli, Hanie, Sam, Yuan, Bắp Timer: Bánh, Meomeo, Ngân, Azure, Pearl, Cà, Daisy, Đô Đô, Kim, HP, Gà con, Lam, Táo Typesetter: Meomeo, Bánh, Táo Editor: Nina, Meomeo Encoder: Meomeo DO NOT TAKE OUT || KHÔNG ĐƯỢC ĐEM RA NGOÀI Brought to you by Karry's Home Subbing team! #Givemefive_KarryWang #CaoNăng_ThiếuNiênĐoàn

[Cao năng 2][Vietsub][Full HD] Tập 2: Hội tuyển dụng cao năng + Các hạng mục thử thách tại thành cổ Lệ Giang

4209

Translator: Nina, Alex, H, Rita, Junni, Julli, Sam, Yuan, Bắp Timer: Bánh, Meomeo, Ngân, Azure, Pearl, Cà, Daisy, Cam, Kim, HP, Lam, Táo Typesetter: Meomeo, Bánh, Táo Editor: Nina, Meomeo Encoder: Nina DO NOT TAKE OUT || KHÔNG ĐƯỢC RE UP Brought to you by Karry's Home Subbing team! #Givemefive_KarryWang #CaoNăng_ThiếuNiênĐoàn

[Vietsub Full] 180707 Tập 11: Hành trình sáng tạo món ngon hóa giải mầm bệnh tại Thái Lan

Translator: Nina, Alex, Hiu, Lynklyt, Rita, Junni, Hương G, Yumi, YYing, Sam, Yuan, Bắp Timer: Bánh, Meomeo, Azure, Pearl, Kim, Gà con, Lam, Táo, Thư, Tiểu Hàn, Liinz, Syl, Cà, La, Kaihong, HP Typesetter:Meomeo, Bánh, Táo Editor: Nina, Meomeo Encode: Meomeo Brought to you by Karry's Home #Givemefive_KarryWang #CaoNăng_ThiếuNiênĐoàn > Fanpage: https://www.facebook.com/wangjunkaivn/ > Weibo: http://www.weibo.com/u/5157056751?topnav=1&wvr=6&topsug=1 > Youtube:https://www.youtube.com/user/karryshome

[Cao năng 2][Vietsub][Full HD] Tập 4: Hành trình trên thảo nguyên băng tuyết

4209

Translator: Nina, Alex, H, Rita, Julli, Sam, Yuan, Bắp Timer: Bánh, Meomeo, Ngân, Azure, Pearl, Đô Đô, Cam, Kim, Gà con, Lam, Táo Typesetter: Meomeo, Bánh, Táo Editor: Nina, Meomeo Encoder: Meomeo Brought to you by Karry's Home #Givemefive_KarryWang #CaoNăng_ThiếuNiênĐoàn > Fanpage: https://www.facebook.com/wangjunkaivn/ > Weibo: http://www.weibo.com/u/5157056751?topnav=1&wvr=6&topsug=1 > Youtube:https://www.youtube.com/user/karryshome

[Cao năng 2][Vietsub][Full HD] Tập 8: Hành trình sinh mệnh, cuộc tranh đoạt quyền thống trị của bộ lạc Cao năng

4209

Translator: Nina, Alex, H, Rita, Junni, Sam, Yuan, Bắp Timer: Ngân, Syl, Azure, Pearl, Táo, Đô Đô, Cam, Kim, Gà con, HP, Lam Typesetter: Táo Editor: Nina Encoder: Meomeo > Fanpage: https://www.facebook.com/wangjunkaivn/ > Weibo: http://www.weibo.com/u/5157056751?topnav=1&wvr=6&topsug=1 > Youtube:https://www.youtube.com/user/karryshome

[Cao năng 2][Vietsub][CUT] Tập 1: Tổ chương trình Cao năng cắt ghép ác ý bôi nhọ hình tượng Vương Tuấn Khải

4209

Translator: Nina Timer: Meomeo, Lam Typesetter: Meomeo, Bánh Encoder: Meomeo Brought to you by Karry's Home #Givemefive_KarryWang #CaoNăng_ThiếuNiênĐoàn > Fanpage: https://www.facebook.com/wangjunkaivn/ > Weibo: http://www.weibo.com/u/5157056751?topnav=1&wvr=6&topsug=1 > Youtube:https://www.youtube.com/user/karryshome

[Cao năng 2][Vietsub][CUT HD] Tập 6: Cả thế giới đều đang học tiếng Hoa - Vương Tuấn Khải CUT

4209

Trans: Nina, Alex, Bắp, H Time: Nina, Lam, Azure, Pearl Tyoeset: Nina Encode: Syl #Givemefive_KarryWang #CaoNăng_ThiếuNiênĐoàn > Fanpage: https://www.facebook.com/wangjunkaivn/ > Weibo: http://www.weibo.com/u/5157056751?topnav=1&wvr=6&topsug=1 > Youtube:https://www.youtube.com/user/karryshome