Menu •Karry's Home• TFBOYS Vương Tuấn Khải's Vietnamese Fanpage

[KsH][Show] Nhà hàng Trung Hoa 2 (Full) (12 video - 0 phim)

Cập nhật mới nhất 02/03/2019 17:33

#Nhà_Hàng_Trung_Hoa_2
> Fanpage: https://www.facebook.com/wangjunkaivn/
> Weibo: http://www.weibo.com/u/5157056751?topnav=1&wvr=6&topsug=1
> Youtube:https://www.youtube.com/user/karryshome

[Vietsub Full 720p] Nhà hàng Trung Hoa 2 - Tập 3: Đón mừng ngày "Men's Day" của phe nam nhân

4209

💙 Translators: Nina, Alex, YYing, Rita, Julli, Hương G, Sam, Bắp 💙 Timers: An Tử, Meomeo, Thư, Táo, Mỏng, Azure, Bánh, Pu, Ngân, Đô Đô, Kim, La, Syl, Kaihong, Pearl, HP, Cà, Lam 💙 Typesetters: Meomeo, Táo 💙 Editors: Nina, Meomeo 💙 Encoder: Nina 💙 Designer: Shuay #Nhà_Hàng_Trung_Hoa #Nhà_Hàng_Trung_Hoa_Mùa_2 > Fanpage: https://www.facebook.com/wangjunkaivn/ > Weibo: http://www.weibo.com/u/5157056751?topnav=1&wvr=6&topsug=1 > Youtube:https://www.youtube.com/user/karryshome

[Vietsub Full 720p] Nhà hàng Trung Hoa 2 - Tập 4: Hoàng A Mã giá đáo, Hoàn Châu cách cách tụ họp

4209

[Vietsub Full 720p] Nhà hàng Trung Hoa 2 - Tập 4: Hoàng A Mã giá đáo, Hoàn Châu cách cách tụ họp #Nhà_Hàng_Trung_Hoa_2 👉 Karry's Home Subteam 👈 💙 Translators: Nina, YYing, Alex, Chanh, Rita, Yuan, Hương G, Sam, Bắp 💙 Timers: Meomeo, Jolie, Thư, Táo, Mỏng, Azure, Pu, Ngân, Đô Đô, Kim, La, Syl, Kaihong, An Tử, Lam 💙 Typesetters: Meomeo, Mỏng, Táo 💙 Editors: Nina, Meomeo 💙 Encoder: Meomeo 💙 Designer: Kiyomi > Fanpage: https://www.facebook.com/wangjunkaivn/ > Weibo: http://www.weibo.com/u/5157056751?topnav=1&wvr=6&topsug=1 > Youtube 1:https://www.youtube.com/user/karryshome > Youtube 2: https://www.youtube.com/channel/UCvDoNHdIqog_YvuAca93G0Q

[Vietsub Full 720p] Nhà hàng Trung Hoa 2 - Tập 10: Một ngày làm trưởng tiệm của "bố Huỳnh"

[Vietsub Full 720p] Nhà hàng Trung Hoa 2 - Tập 10: Một ngày làm trưởng tiệm của "bố Huỳnh" Translators: Nina, Yuan, Julli, Sam, Bắp, Alex Timers: Meomeo, Mỏng, Jolie, Thử, Liinz, Azure, Pu, Táo, Ngân, Đô Đô, Kim, Kaihong, HP, Lam Typesetters: Meomeo, Bánh, Mỏng, Táo, Pu Encoder: Meomeo BOUGHT TO YOU BY KARRY'S HOME SUBBING TEAM Thông tin được cập nhật đầy đủ trên trang facebook của Karry's Home

[Vietsub Full 720p] Nhà hàng Trung Hoa 2 - Tập 1: Tụ họp làm thử món ăn chuẩn bị khai trương

4209

[Vietsub Full 720p][Nhà hàng Trung Hoa 2] Tập 1: Tụ họp làm thử món ăn chuẩn bị khai trương 👉 Karry's Home Subteam 👈 💙 Translators: Nina, Bắp, YYing, Alex, Hiu, Rita, Lynklyt, Hương, Yumi, Sam, Yuan, Julli 💙 Timers: Bánh, Tiểu Hàn, Thư, Meomeo, Mỏng, Azure, Liinz, Cà, Táo, Jolie, Đô Đô, Kim, Cam, Syl, Kaihong, Pearl, HP, Lam 💙 Typesetters: Meomeo, Bánh, Táo 💙 Editors: Nina, Meomeo 💙 Encoder: Meomeo, Shuay Bought to you by Karry's Home Subbing Team #Nhà_Hàng_Trung_Hoa_2 > Fanpage: https://www.facebook.com/wangjunkaivn/ > Weibo: http://www.weibo.com/u/5157056751?topnav=1&wvr=6&topsug=1 > Youtube:https://www.youtube.com/user/karryshome

[Vietsub Full 720p] Nhà hàng Trung Hoa 2 - Tập 11: Thực đơn cuối cùng + Du ngoạn quanh trấn nhỏ

4209

[Vietsub Full 720p] Nhà hàng Trung Hoa 2 - Tập 10: Thực đơn cuối cùng + Du ngoạn quanh trấn nhỏ 👉 Karry's Home Subteam 👈 💙 Translators: Nina, YYing, Chanh, Yuan, Julli, Sam, Hương G, Bắp Rita, Alex 💙 Timers: Syl, An Tử, Thư, Liinz, Jolie, Azure, Pu, Ngân, Đô Đô, Kim, Kaihong, HP, Lam 💙 Typesetters: Meomeo, Mỏng, Táo 💙 Encoder: Meomeo 💙 Designer: Kiyomi #Nhà_Hàng_Trung_Hoa #Nhà_Hàng_Trung_Hoa_Mùa_2 Bought to you by Karry's Home Subbing Team Thông tin được cập nhật đầy đủ trên trang facebook của Karry's Home •Karry's Home• TFBOYS Wang Jun Kai's Vietnamese Fanpage 👉 Fanpage: https://goo.gl/j2K6cS 👉 Youtube: https://goo.gl/NdbcQP 👉 Weibo: https://goo.gl/dxzCgT

[Vietsub Full 720p] Nhà hàng Trung Hoa 2 - Tập 12 (cuối): Tiệc chia tay! Vương Tuấn Khải say sưa hát

4209

👉 Karry's Home Subteam 👈 💙 Translators: Nina, Yuan, Chanh, Julli, Sam, Hương G, Bắp, Alex 💙 Timers: Syl, An Tử, Meomeo, Mỏng, Liinz, Jolie, Azure, Pu, Bánh, Ngân, Đô Đô, Kim, Cà, Kaihong, Lam 💙 Typesetters: Meomeo, Mỏng, Táo, Pu 💙 Editors: Nina, Meomeo 💙 Encoder: Meomeo 💙 Designer: Ryn #Nhà_Hàng_Trung_Hoa #Nhà_Hàng_Trung_Hoa_Mùa_2 Bought to you by Karry's Home Subbing Team Thông tin được cập nhật đầy đủ trên trang facebook của Karry's Home •Karry's Home• TFBOYS Wang Jun Kai's Vietnamese Fanpage 👉 Fanpage: https://goo.gl/j2K6cS 👉 Youtube: https://goo.gl/NdbcQP 👉 Weibo: https://goo.gl/dxzCgT

[Vietsub Full 720p] Nhà hàng Trung Hoa 2 - Tập 9: Chào đón nhân viên cũ Huỳnh Hiểu Minh quay lại

[Vietsub Full 720p] Nhà hàng Trung Hoa 2 - Tập 9: Chào đón nhân viên cũ Huỳnh Hiểu Minh quay lại 👉 Karry's Home Subteam 👈 💙 Translators: YYing, Bắp, Chanh, Yuan, Nina, Sam, Alex 💙 Timers: Tiểu Hàn, Jolie, Thư, Liinz, Azure, Pu, Táo, Ngân, An Tử, Kim, Kaihong, HP, Cà, Đô Đô, Lam 💙 Typesetters: Mỏng, Táo 💙 Editors: Nina, Meomeo 💙 Encoder: Nina 💙 Designer: Kiyomi #Nhà_Hàng_Trung_Hoa #Nhà_Hàng_Trung_Hoa_Mùa_2 Bought to you by Karry's Home Subbing Team Thông tin được cập nhật đầy đủ trên trang facebook của Karry's Home •Karry's Home• TFBOYS Wang Jun Kai's Vietnamese Fanpage 👉 Fanpage: https://goo.gl/j2K6cS 👉 Youtube: https://goo.gl/NdbcQP 👉 Weibo: https://goo.gl/dxzCgT

[Vietsub Full 720p] Nhà hàng Trung Hoa 2 - Tập 8: Tứ Xuyên, Trùng Khánh đảm nhận bếp chính

[Vietsub Full 720p] Nhà hàng Trung Hoa 2 - Tập 8: Tứ Xuyên, Trùng Khánh đảm nhận bếp chính 👉 Karry's Home Subteam 👈 💙 Translators: Nina, YYing, Bắp, Alex, Chanh, Yuan, Julli, Sam, Hương G, Rita 💙 Timers: Tiểu Hàn, Jolie, Thư, An Tử, Azure, Pu, Liinz, Ngân, Đô Đô, Kim, Kaihong, HP, Cà, Lam 💙 Typesetters: Mỏng, Táo 💙 Editors: Nina, Meomeo 💙 Encoder: Nina 💙 Designer: Kiyomi #Nhà_Hàng_Trung_Hoa #Nhà_Hàng_Trung_Hoa_Mùa_2 Bought to you by Karry's Home Subbing Team Thông tin được cập nhật đầy đủ trên trang facebook của Karry's Home •Karry's Home• TFBOYS Wang Jun Kai's Vietnamese Fanpage 👉 Fanpage: https://goo.gl/j2K6cS 👉 Youtube: https://goo.gl/NdbcQP 👉 Weibo: https://goo.gl/dxzCgT

[Vietsub Full 720p] Nhà hàng Trung Hoa 2 - Tập 7: Vương Tuấn Khải trong ngày kinh doanh thứ 9

[Vietsub Full 720p] Nhà hàng Trung Hoa 2 - Tập 7: Vương Tuấn Khải trong ngày kinh doanh thứ 9 Translators: YYing, Alex, Bắp, Chanh, Yuan, Julli, Sam, Hương G, Rita Timers: Tiểu Hàn, Jolie, Thư, Ngân, Azure, Liinz, Pu, Đô Đô, Kim, La, Syl, Kaihong, HP, Lam, Meomeo Typesetters: Meomeo, Mỏng, Táo Editors: Nina, Meomeo Encoder: Meomeo Thông tin được cập nhật đầy đủ trên trang facebook của Karry's Home •Karry's Home• TFBOYS Wang Jun Kai's Vietnamese Fanpage 👉 Fanpage: https://goo.gl/j2K6cS 👉 Youtube: https://goo.gl/NdbcQP 👉 Weibo: https://goo.gl/dxzCgT

[Vietsub Full 720p] Nhà hàng Trung Hoa 2 - Tập 5: Ngày bếp chính có lượng khách kỷ lục của Tô Khải

[Vietsub Full 720p] Nhà hàng Trung Hoa 2 - Tập 5: Ngày bếp chính có lượng khách kỷ lục của Tô Khải #Nhà_Hàng_Trung_Hoa_2 > Fanpage: https://www.facebook.com/wangjunkaivn/ > Weibo: http://www.weibo.com/u/5157056751?topnav=1&wvr=6&topsug=1 > Youtube 1:https://www.youtube.com/user/karryshome > Youtube 2: https://www.youtube.com/channel/UCvDoNHdIqog_YvuAca93G0Q

[Vietsub Full 720p] Nhà hàng Trung Hoa 2 - Tập 6: Vương Tuấn Khải đảm nhận công việc bồi bàn

[Vietsub Full 720p] Nhà hàng Trung Hoa 2 - Tập 6: Vương Tuấn Khải đảm nhận công việc bồi bàn #Nhà_Hàng_Trung_Hoa_2 > Fanpage: https://www.facebook.com/wangjunkaivn/ > Weibo: http://www.weibo.com/u/5157056751?topnav=1&wvr=6&topsug=1 > Youtube 1:https://www.youtube.com/user/karryshome > Youtube 2: https://www.youtube.com/channel/UCvDoNHdIqog_YvuAca93G0Q

[Vietsub Full 720p] Nhà hàng Trung Hoa 2 - Tập 2: Đầu bếp Khải chế tạo menu ngày đầu khai trương

4209

Nhà hàng Trung Hoa mùa 2 - Vietsub Full 720p - Tập 2: Đầu bếp Khải chế tạo menu ngày đầu khai trương Translator: Nina, Bắp, Yuan, YYing, Alex, Rita, Lynklyt, Hương G, Sam, Julli Timer: Tiểu Hàn, Thư, Meomeo, Ngân, Azure, Liinz, Pu, Jolie, Kim, Syl, Kaihong, Pearl, HP, Lam, Cà Typesetter:Meomeo Editor: Nina, Meomeo Encode: Meomeo Designer: Shuay Brought to you by Karry's Home #Nhà_Hàng_Trung_Hoa #Nhà_Hàng_Trung_Hoa_Mùa_2 > Fanpage: https://www.facebook.com/wangjunkaivn/ > Weibo: http://www.weibo.com/u/5157056751?topnav=1&wvr=6&topsug=1 > Youtube:https://www.youtube.com/user/karryshome