Menu •Karry's Home• TFBOYS Vương Tuấn Khải's Vietnamese Fanpage

[KsH][Show] Nhật ký Quan sát _ Vương Tuấn Khải CUT (3 video - 0 phim)

Cập nhật mới nhất 08/05/2019 17:48

Gồm 3 part nhỏ: 1-5, 5-10, 10-15

[Vietsub] Nhật ký quan sát TFBOYS - Vương Tuấn Khải CUT - Phần 3

[Vietsub] Nhật ký quan sát TFBOYS - Vương Tuấn Khải CUT - Phần 3 💙 Translator: Nina, Sam, Yuan, Bắp, Chanh 💙 Timer: Thư, Tiểu Hàn, Liinz, Pu, An Tử, Azure 💙 Editor: Nina, Meomeo 💙 Typesetter: Meomeo, Mỏng 💙 Encoder: Meomeo 💙 Designer: Shuay Bought to you by Karry's Home subbing team

[Vietsub] Nhật ký quan sát TFBOYS - Vương Tuấn Khải CUT - Phần 2

[Vietsub] Nhật ký quan sát TFBOYS - Vương Tuấn Khải CUT - Phần 2 💙 Translator: Sam, Yuan, Bắp, Chanh, Nina 💙 Timer: Mỏng, Ngân, Kim, Táo, Gà con, Kaihong 💙 Editor: Nina, Meomeo 💙 Typesetter: Meomeo, Mỏng 💙 Encoder: Meomeo 💙 Designer: Shuay Bought to you by Karry's Home subbing team

[Vietsub] Nhật ký quan sát TFBOYS - Vương Tuấn Khải CUT - Phần 1

[Vietsub] Nhật ký quan sát TFBOYS - Vương Tuấn Khải CUT - Phần 1 💙 Translator: Nina, Chanh, Sam, Julli, Yuan, Bắp 💙 Timer: Lam, Đô Đô, Cà, Jolie, Pu 💙 Editor: Nina, Meomeo 💙 Typesetter: Meomeo, Mỏng 💙 Encoder: Meomeo 💙 Designer: Shuay Bought to you by Karry's Home subbing team