Menu •Karry's Home• TFBOYS Vương Tuấn Khải's Vietnamese Fanpage

[KsH][Show] Sổ tay thần tượng _ TFBOYS (4 video - 0 phim)

Cập nhật mới nhất 01/01/1970 08:00

[Vietsub Full] Sổ tay thần tượng TFBOYS _ Ep 4

Trans: Nina, Chanh, Bắp, Sam, Yuan, Rita, Giao Time: Thư, Pu, Tiểu Hàn, Liinz, Azure, Đô Đô, Kim, Kaihong, Lam, Ngân, BB, Gà con Typeset: Meomeo, Mỏng Encode: Meomeo Banner designer: Shuay KHÔNG ĐEM RA NGOÀI. CHỈ SHARE #VươngTuấnKhải 💙 #Vương_Tuấn_Khải #KsH_VietsubShow 👉 Fanpage: http://bit.ly/2zZYjvk 👉 Youtube 1 (vietsub chung): http://bit.ly/2UON3dW 👉 Youtube 2 (vietsub show): http://bit.ly/2P4AGH1

[Vietsub Full] Sổ tay thần tượng TFBOYS _ Ep 3

Trans: Nina, Chanh, Bắp, Sam, Yuan, Rita, Giao Time: Thư, Pu, Tiểu Hàn, Liinz, Azure, Đô Đô, Kim, Kaihong, Lam, Ngân, Cà, Gà con Typeset: Meomeo Encode: Meomeo Banner designer: Shuay KHÔNG ĐEM RA NGOÀI. CHỈ SHARE #VươngTuấnKhải 💙 #Vương_Tuấn_Khải #KsH_VietsubShow 👉 Fanpage: http://bit.ly/2zZYjvk 👉 Youtube 1 (vietsub chung): http://bit.ly/2UON3dW 👉 Youtube 2 (vietsub show): http://bit.ly/2P4AGH1

[Vietsub Full] Sổ tay thần tượng TFBOYS _ Ep 1

Trans: Nina, Chanh, Bắp, Sam, Yuan, Giao Time: Thư, An Tử, Tiểu Hàn, Liinz, Jolie, Đô Đô, Kim, Azure, Gà con, Cà Typeset: Meomeo, Mỏng Encode: Meomeo Banner designer: Shuay KHÔNG ĐEM RA NGOÀI. CHỈ SHARE #VươngTuấnKhải 💙 #Vương_Tuấn_Khải #KsH_VietsubShow 👉 Fanpage: http://bit.ly/2zZYjvk 👉 Youtube 1 (vietsub chung): http://bit.ly/2UON3dW 👉 Youtube 2 (vietsub show): http://bit.ly/2P4AGH1

[Vietsub Full] Sổ tay thần tượng TFBOYS _ Ep 2

Trans: Nina, Chanh, Bắp, Sam, Yuan, Rita Time: Thư, Pu, Tiểu Hàn, Liinz, Táo, Đô Đô, Kim, Kaihong, Lam, Ngân Typeset: Meomeo, Mỏng Encode: Meomeo Banner designer: Shuay KHÔNG ĐEM RA NGOÀI. CHỈ SHARE #VươngTuấnKhải 💙 #Vương_Tuấn_Khải #KsH_VietsubShow 👉 Fanpage: http://bit.ly/2zZYjvk 👉 Youtube 1 (vietsub chung): http://bit.ly/2UON3dW 👉 Youtube 2 (vietsub show): http://bit.ly/2P4AGH1