Menu •Karry's Home• TFBOYS Vương Tuấn Khải's Vietnamese Fanpage

Mới cập nhật

[Vietsub] 190809 Tập 4 Nhà hàng Trung Hoa 3 Vương Tuấn Khải CUT

Trans: Nina, Yuan, Chanh Time: Đô Đô, Kim, An Tử, Kaihong, Táo, BB, Azure Typesetter: Nina, Meomeo Encoder: Meomeo Bought to you by Karry's Home subbing team

[Vietsub] 190817 Happy Camp Vương Tuấn Khải CUT

[Vietsub] 190817 Happy Camp Vương Tuấn Khải CUT Translators: Nina, Rita, Huong G, Sam, Alex,Bắp Timers: Ngân, Lam, Mỏng, Thư Typesetter: Meomeo Editors: Nina, Meomeo Encoder: Meomeo Bought to you by Karry's Home subbing team

[Vietsub] 190719 Tập mở đầu - Nhà hàng Trung Hoa 3 Vương Tuấn Khải CUT

#VươngTuấnKhải 💙 #Vương_Tuấn_Khải #王俊凯 #VươngTuấnKhải_NhàHàngTrungHoa_3

[Vietsub] 190809 Tập 3 Nhà hàng Trung Hoa 3 Vương Tuấn Khải CUT

[Vietsub] 190809 Tập 3 Nhà hàng Trung Hoa 3 Vương Tuấn Khải CUT Trans: Nina, Yuan, Julli, Chanh, Rita, Huong G, Sam, Alex, Bắp Time: Đô Đô, Kim, An Tử, Kaihong, Ngân, Pu, Mỏng, Táo, BB, Thư, Azure Typesetter: Nina, Meomeo Encoder: Meomeo Bought to you by Karry's Home subbing team

[Vietsub] 190802 Tập 2 Nhà hàng Trung Hoa 3 Vương Tuấn Khải CUT

[Vietsub] 190802 Tập 2 Nhà hàng Trung Hoa 3 Vương Tuấn Khải CUT Translators: Yuan, Vernon, Bắp, Chanh, Nina Timers: Đô Đô, Kim, Táo, Kaihong, Pu, Mỏng, An Tử, Thư Typesetter: Meomeo, Mỏng Editors: Nina, Meomeo Encoder: Meomeo Bought to you by Karry's Home subbing team KHÔNG ĐEM RA NGOÀI. CHỈ SHARE TỪ PAGE

[Vietsub] 190726 Tập 1 Nhà hàng Trung Hoa 3 Vương Tuấn Khải CUT

Vietsub by Karry's Home Subteam! #VươngTuấnKhải 💙 #Vương_Tuấn_Khải #王俊凯 #VươngTuấnKhải_NhàHàngTrungHoa_3

[Vietsub CUT] Tiểu Biệt Ly - Tập 1, 5, 9, 11, 13, 21, 23

Năm 2016, TFBOYS là khách mời xuất hiện trong một vài tập của phim "Tiểu Biệt Ly". Phim dài hơn 50 tập nhưng tính tổng thời gian TFBOYS xuất hiện trong phim chỉ hơn 30 phút thôi, cụ thể là xuất hiện trong tập 1, 5, 9, 11, 13, 21, 23, 45. Thế nên Karry's Home chỉ sub CUT, không sub Full Brought to you bay Karry's Home Subteam! Không re-up dưới mọi hình thức! #VươngTuấnKhải 💙 #Vương_Tuấn_Khải 👉 Fanpage: http://bit.ly/2zZYjvk 👉 Youtube 1 (vietsub chung): http://bit.ly/2UON3dW 👉 Youtube 2 (vietsub show): http://bit.ly/2P4AGH1 👉 Weibo: http://bit.ly/2GiFw3Z 👉 Cliphub: http://karryshome.cliphub.net/

[Vietsub CUT] Tiểu Biệt Ly - Tập 45 (Hết)

Năm 2016, TFBOYS là khách mời xuất hiện trong một vài tập của phim "Tiểu Biệt Ly". Phim dài hơn 50 tập nhưng tính tổng thời gian TFBOYS xuất hiện trong phim chỉ hơn 30 phút thôi, cụ thể là xuất hiện trong tập 1, 5, 9, 11, 13, 21, 23, 45. Thế nên Karry's Home chỉ sub CUT, không sub Full Brought to you bay Karry's Home Subteam! Không re-up dưới mọi hình thức! #VươngTuấnKhải 💙 #Vương_Tuấn_Khải 👉 Fanpage: http://bit.ly/2zZYjvk 👉 Youtube 1 (vietsub chung): http://bit.ly/2UON3dW 👉 Youtube 2 (vietsub show): http://bit.ly/2P4AGH1 👉 Weibo: http://bit.ly/2GiFw3Z 👉 Cliphub: http://karryshome.cliphub.net/

[Vietsub] 190720 Happy Camp tuyên truyền Nhà hàng Trung Hoa 3 - Vương Tuấn Khải CUT

Vietsub by Karry's Home! #VươngTuấnKhải 💙 #Vương_Tuấn_Khải #王俊凯 #VươngTuấnKhải_NhàHàngTrungHoa_3